Twitter Derlemi – TS TweetS Corpus

Sosyal medya son zamanlarda hayatın ayrılmaz bir parçası. Sosyal medyaya karşı yapılan eleştirileri hemen herkes biliyor. Ancak sosyal medyanın gözardı edilemeyecek şekilde bizlere “yazabilme fırsatı” sunduğu da bir gerçek. Bu açıdan bakıldığında sosyal medyanın “dilbilim” açısından önemli bir kaynak olduğu da gözardı edilmemeli. Bu kaynağı kullanmak amacıyla TS Corpus altında yaklaşık bir yıl önce TS…
Read more